Výzva pre malé projekty 2021

Výzva je otvorená od 1. júna 2021 do 15. júla 2021 a celkovo máme pre vaše inovatívne nápady pripravených ďalších 100 000 EUR! Na jeden projekt je možné získať finančnú podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR. Výzva zahŕňa tieto okruhy tém: projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), projekty podporujúce digitálnu […]

Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.   Nadácia Orange sa rozhodla, že prispeje k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením nového grantového programu […]

Vyhlasujeme grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko 2021

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V tejto výzve prerozdelíme podporu až do celkovej výšky 115 000 eur jednoročným projektom primárne zameraným na rozvoj témy v regiónoch Slovenska. Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 15. máj […]

Hľadáme sociálnych inovátorov

Swiss Re Foundation spustila svoj prvý regionálny program Shine, ktorý podporuje sociálnych inovátorov ďalšej generácie. Swiss Re Foundation v spolupráci s Nadáciou Pontis hľadajú sociálnych inovátorov a inovátorky, ktorí pracujú na novovznikajúcom projekte alebo sú so svojimi projektmi vo fáze nápadu. Víťaz alebo víťazka môže získať grant až do výšky 20 000 eur. Zároveň prejde  […]

Vy rozhodujete, my pomáhame

Viete, ako zlepšiť miesto, kde žijete? Zúčastnite sa programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, vďaka ktorému Tesco rozdelí takmer 170 000 € 231 organizáciám po celom Slovensku, aby podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám. Uzávierka: 2.5.2021 Link: https://tesco.sk/pomahame/about/