Vyhlasujeme grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko 2021

Fond pre transparentné Slovensko vyhlasuje výzvu grantového programu, v ktorom podporuje organizácie dlhodobo presadzujúce zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V tejto výzve prerozdelíme podporu až do celkovej výšky 115 000 eur jednoročným projektom primárne zameraným na rozvoj témy v regiónoch Slovenska. Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 15. máj […]