Manažment projektov

 

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti manažmentu projektov. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nevyhnutné pri vytváraní a aktualizácii projektového plánu. Dôraz je kladený najmä na administráciu projektu z pohľadu riadenia a koordinácie odborných aktivít. Obsahová náplň vzdelávania je zameraná na prípravu, riadenie, monitorovanie a publicitu projektu.

Moduly programu:
   1. Projektový manažment a príprava návrhu projektu
   2. Implementácia projektu

Obsah vzdelávania:
   Projektový manažment a príprava návrhu projektu
      • Úvod do projektového manažmentu a prehľad dostupných externých zdrojov na financovanie projektov
      • Zostavenie návrhu projektu

Implementácia projektu:
      • Riadenie implementácie projektu, monitorovanie a publicita projektu
      • Finančné riadenie projektu
      • Životný cyklus externých zákaziek
      • Nástroje pre podporu projektového riadenia

Výstupy programu:

      Program 1 Manažment projektov výstupy

Fotodokumentácia programu: