Grafika a DTP

 

Anotácia programu: Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti grafických a DTP softvérov a grafického dizajnu digitálnych médií. Cieľom programu je oboznámiť účastníka nielen so všeobecnými princípmi práce grafika, ale najmä so špecializovanými oblasťami zameranými na prácu grafika digitálnych médií. Obsahová náplň je zameraná grafický a DTP softvér, plošnú, vektorovú a počítačovú grafiku, fotografovanie a úpravu fotografie, spracovanie textu a obrázkov, základy grafického dizajnu, tvorbu propagačných materiálov a typografiu.

Moduly programu:
   1. Grafické a DTP softvéry
   2. Grafický dizajn digitálnych médií

Obsah vzdelávania:
   Grafické a DTP softvéry
      • Úvod do grafických a DTP softvérov
      • Plošná a vektorová grafika
      • Počítačová grafika
      • Zalamovacie softvéry (DTP)
   Grafický dizajn digitálnych médií
      • Kompozícia fotografovania a upravovania fotografie
      • Spracovanie textových a obrazových predlôh
      • Práca v grafických a DTP softvéroch
      • Základy grafického dizajnu
      • Tvorba propagačných materiálov
      • Typografia

Výstupy programu:

       Program 3 Grafika a DTP výstupy