Vytvorenie a udržanie pracovných miest v Gemeri

Organizácia má v tejto dobe 2 stálych zamestnancov, ale vzhľadom na rozsah svojej činnosti  plánujeme vytvoriť v organizácii ďalšie pracovné miesta na pozíciách koordinácie programov, mentora dobrovoľníkov a redaktorov informačného portálu.