Naše staršie projekty

2016

Mládežnícka konferencia v Rimavskej Sobote na tému „Ísť alebo ostať“ – Bethlen Alap

2015

Mládežnícka konferencia v Rimavskej Sobote na tému „Ísť alebo ostať“ – Bethlen Alap

Community building using local media in Gemer region – Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ – Európska dobrovoľnícka služba

Rozvoj redakcie Gomorilap.sk – Bethlen Alap

2014

Mládežnícka konferencia v Rimavskej Sobote na tému „Ísť alebo ostať“ – Bethlen Alap

Podajme si ruky – kultúrno-spoločenské podujatie – Úrad vlády Slovenskej republiky

Community building using local media in Gemer region – Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ – Európska dobrovoľnícka služba

2013

Séria okrúhlych stolov na tému „Skúsenosti s extrémizmom“ v spolupráci s CENAA

Stredovek na hrade Sobôtka – kultúra a tradície

Build up –  Projekt realizovaný v rámci programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba

Podajme si ruky – kultúrno-spoločenské podujatie – Úrad vlády Slovenskej republiky

2012

Vzdelávacie a rozvojové aktivity občianského združenia Fundament – Projekt v rámci programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba, hosťovanie 2 dovrovoľníkov z Turecka na dobu 12 mesiacov

Stredovek na hrade Sobôtka – kultúra a tradície

Spustenie regionálneho informačného portálu Gomorilap.sk – Úrad vlády Slovenskej republiky

Vzdelávacie a rozvojové aktivity OZ – Fundament – Projekt realizovaný v rámci programu Mládež v akcii – Európska dobrovoľnícka služba

Podajme si ruky – kultúrno-spoločenské podujatie – Úrad vlády Slovenskej republiky

2011

„Podajme si ruky!“ – Úrad vlády Slovenskej republiky

„Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie v prihraničných regiónoch“ – CBC HU-SK

2010

„Zefektívnenie neziskových organizácií, ktoré sa zaoberajú maďarskou a rómskou menšinou v okrese Rimavská Sobota“ – Úrad vlády Slovenskej republiky

„Zachráňme a oživme turecký hrad Sobôtka“ – Nadácia Orange, cena za projekt roka

2009

„Kultúrna burza“ – Úrad vlády Slovenskej republiky

2008-2010

„Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou“ – Nórsky finančný mechanizmus a ŠR

2004-2008

Europe Direct – Európska informačná sieť – Delegácia EÚ  na Slovensku

2004-2005

„Vytvorenie a zabezpečenie činnosti Partnerstva sociálnej inklúzie okresu Rimavská Sobota“ – Európsky sociálny fond (ESF)

2003

„Trvalo udržateľný sociálny a ekonomický rozvoj mesta a okresu Rimavská Sobota“  – 3. etapa – Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj cez Nadáciu Ekopolis Banská Bystrica a Veľvyslanectvo USA na Slovensku

2002

„Trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj mesta a okresu Rimavská Sobota“ 2. etapa – OSF – Bratislava – New York

„Trvalo udržateľný rozvoj menšinových aktivít v meste a regióne“ – Phare EÚ – Program rozvoja národnostných menšín cez NPOA

„Projekt: Volič ako ďalej? – Špeciálny program ETP-Slovensko a Nadácie Ekopolis zo zdrojov Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID)

2001

„Vytvorenie stratégie a modelu trvalo udržateľného rozvoja mesta a okresu Rimavská Sobota“ 1.etapa financovaná konzorciom ETP – Slovensko a Nadácie Ekopolis zo zdrojov Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID)

„Stratégia akčných skupín – záruka sociálneho a ekonomického rozvoja Mikroregiónu Medveš“ – Špeciálny prípravný programu PHARE pre Slovensko, Priorita B

„Program na informovanosť voličov vo voľbách do VÚC“ – Špeciálny program ETP-Slovensko a Nadácie Ekopolis zo zdrojov Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID)

2000

„Vybudovanie koordinačno-informačného centra na participáciu neziskových organizácií Rimavskej Soboty a gemerského regiónu“

Program PHARE Európskej únie cez NPOA Bratislava

Program TVOJA ZEM konzorcia ETP – Slovensko a Nadácie Ekopolis z prostriedkov Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID)

„Boj za demokraciu” – USIS – Veľvyslanectvo USA na Slovensku

1999

„Vybudovanie siete občianskych klubov v gemerskom regióne” – regranting – Otvorený grant Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Fund – Bratislava – New York

1998

„Vybudovanie a aktivity  občianskeho klubu Rimavská Sobota“ – Inštitút Fórum Galanta

„Program na informovanie voličov” – Program PHARE Democracy  Delegácie Európskej únie na Slovensku