Environmentálne aktivity miestnych škôl

Ochrana životného prostredia je pre nás vždy prioritnou oblasťou. V rámci Nórskeho finančného mechanizmu pomáhali spolupracovníci organizácie pri realizácii projektov „Modré školy“ zameraných na riešenie klimatických zmien. Aktivitami projektov boli: využitie dažďovej vody v školách, zapracovanie environmentálneho učiva do školských osnov a výsadba zelene na školách: Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej a Reformované gymnázium Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote, ZŠ Gemerský Jablonec, Súkromná škola Dolné Obdokovce a Stredná odborná škola Veľký Krtíš.