FUNDament_Publicita_A3

Celoživotné vzdelávanie v Občianskom združení Fundament

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti manažmentu projektov. Cieľom programu je poskytnúť účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré sú pre nich nevyhnutné pri vytváraní a aktualizácii projektového plánu.

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou. Cieľom programu je nadobudnutie základných znalostí na úrovni začínajúceho používateľa.

Vzdelávací program je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti grafických a DTP softvérov a grafického dizajnu digitálnych médií. Cieľom programu je oboznámiť účastníka nielen so všeobecnými princípmi práce grafika, ale najmä so špecializovanými oblasťami zameranými na prácu grafika digitálnych médií.