Schéma programov a služieb združenia

Neziskové informačné centrum, Rimavská Sobota

 1. Program trvalo udržateľného rozvoja sociálneho a ekonomického kapitálu mesta a okresu Rimavská Sobota:
  – Servis pre neziskové organizácie
  – Poradenstvo a konzultácie 
 2. Program budovania strategických partnerstiev:
  – Budovanie siete spolupracujúcich MVO v regióne
  – Partnerstvo so samosprávami a mikroregiónmi
  – Partnerstvo s Fórum inštitútom
  – Partnerstvo Gemera – Malohontu
  – Cezhraničné partnerstvá – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum
  – Partnerstvo s Centrom dobrovolníctva Banská Bystrica   
 3. Program prevádzky informačného centra:
  a. Sprostredkovanie a šírenie informácií o EÚ
  b. Vzdelávacie aktivity
  c. Služby neziskového centra:
  – vypracovanie stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest, obcí a mikroregiónov
  – vypracovanie stratégií rozvoja komunít
  – vypracovanie stratégie rozvoja sociálnych služieb obcí
  – vypracovanie podnikateľských plánov na získanie dotácie ÚPSVaR
   
 4. Prevádzkovanie mládežníckeho centra a informačnej kancelárie 
  – poradenstvo a konzultácie
  – aktivity centra pre mládež
  – Európska dobrovoľnícka služba – EDS 
 5. Program trvalej udržateľnosti činnosti organizácie
  – Vzdelávanie zamestnancov a externistov organizácie
  – Fundraising
  – Bezpečné investovanie zdrojov