Poslanie

Občianske združenie Fundament je nezisková mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zastupovanie záujmov spoločenských organizácií, komunít a súkromných osôb, hľadanie alternatívnych možností riešenia hospodárskych, spoločenských a sociálnych problémov a ich aplikácie v konkrétnych prípadoch. Svojou činnosťou sa snaží v spolupráci s podnikateľskou a verejnou sférou vytvoriť a posilniť dynamicky sa rozvíjajúci tretí sektor, ktorý dokáže reagovať na výzvy domáce a Európskej únie.