FUNDament_Publicita_A3 krok

Munka generátor

A projekt megvalósítását a Fundament Polgári Társulás biztosítja. Az ütemterv időtartalma 06/2022-től 11/2023-ig (17 hónap) tart.

PROJEKT CÉLJA

A projekt célja, hogy személyre szabott támogatási formát, tanácsadást és képesség fejlesztési eszközöket biztosítson a munkaerőpiacon kívül lévő személyeknek azzal a céllal, hogy beléphessenek a munkaerőpiacra vagy képzési programba. A konkrét cél az, hogy 100 személyből, legalább 10 személy státuszát megváltoztassuk, és segítsünk nekik visszatérésükben a munkaerőpiacra.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEIT AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKKEL BIZTOSÍTJUK:

Fő tevékenység: Egyénre szabott támogatási formák, tanácsadás a hátrányos helyzetű álláskeresők részére. Előtérbe helyezve a 30 évnél fiatalabbakat, akik passzívak a munkaerőpiacon, beleértve a munka munkaerő piaci szolgáltatók támogatását.

A tevékenység 3 szakaszban valósul meg:

  1. szakasz – a célcsoport azonosítása,
  2. szakasz – a munkaerőpiacra való belépés személyes akadályainak feltérképezése,
  3. szakasz – folyamatos szakmai segítségnyújtás a felmerülő problémák kezelésére.

A PROJEKTTEVÉKENYSÉGEKET A KÖVETKEZŐ TERÜLETEKEN VALÓSÍTUK MEG:

- Besztercebánya megye

A PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORTJA:

- munkaerőpiacon kívül lévő, passzív polgárok

foto krok1