Podporte OZ Fundament darovaním 2% dane

Pridajte sa k ľudom, ktorí menia veci k lepšiemu
P4270051

Darujte 2% svojich daní pre Občianske združenie Fundament, aby sme Vám mohli aj naďalej pomáhať!

Údaje o prijímateľovi 2%:

IČO: 35997371

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Fundament

Ulica: Daxnerova

Číslo: 33

PSČ: 979 01

Obec: Rimavská Sobota

Ďakujeme, že nám pomáhate.

Na podanie daňového priznania ešte ostáva

Kto sme a čo robíme?

Občianske združenie Fundament vzniklo 8.4.1997 registrovaním na Ministerstve vnútra SR.

Počas dvadsať ročného pôsobenia sme realizovali 108 projektov v súlade s poslaním organizácie. Realizujeme stratégiu trvalo-udržateľného rozvoja sociálneho a ekonomického kapitálu mesta a regiónu, v rámci ktorého sme vytvorili grantový mechanizmus finančnej podpory projektov MVO, samospráv, mikroregiónov a aktívnych skupín občanov. Organizácia pomáha v regióne vytvárať rozvojové stratégie a akčné plány na úrovni obcí, mikroregiónov, miest, okresu a regiónu.

Vytvorili sme typológiu MVO schopných vstupovať do partnerských skupín na realizovanie rozsiahlejších projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Od roku 2004 sme realizovali projekt partnerstva sociálnej inklúzie okresu, ktorý trval až do roku 2006. Paralelne sme začali s prevádzkou Európskeho informačného centra Europe Direct v Rimavskej Sobote, ktoré poskytovalo komplexné informácie o EÚ.

V roku 2008 organizácia vstupuje na medzinárodnú pôdu a realizuje dvojročný projekt s názvom: Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Následne 2 projekty cezhraničnej spolupráce CBC HU-Sk na spoluprácu subjektov zo Slovenska a Maďarska. Vygenerovaná spolupráca trvá dodnes a je prínosom pre rozvoj prihraničných regiónov.

Vo zvýšenej miere sa venujeme aj mladej generácii. Myšlienku dobrovoľníctva a prácu pre komunitu sme pretavili do programu Erasmus v rámci ktorého sme akreditovanou organizáciou na vysielanie a prijímanie mladých dobrovoľníkov z Európy.

Kontaktujte nás

v prípade otázok nám napíšte, snažíme sa Vám odpovedať čo najskoršie

Zdieľať priateľom