Cezhraničná spolupráca neziskových organizácií z Gemera

n3

Mimovládne organizácie pôsobiace v okrese Rimavská Sobota a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe sa v dňoch 5. a 6. mája zúčastnili na dvojdňovom strategickom plánovaní v Rimavskej Sobote. Workshop strategického plánovania iniciovali verejnoprospešné združenie Šanca a participácia Miškovec a Občianske združenie Fundament so zapojením viacerých mimovládnych organizácií v oboch regiónoch. Približne 20 spolupracujúcich organizácií a nadácií pôsobí v […]

Štartujeme klub darcov

Organizácia v tomto roku obnovuje činnosť klubu darcov organizácie. Na jeho prvom stretnutí sme ocenili firemných darcov. Ďakovným listom strieborného a bronzového stupňa sme ocenili a poďakovali Ing. Gabrielovi Molnárovi zo spoločnosti GemerNet a Júliusovi Farkašovi z Regiomax, za dlhodobú podporu aktivít organizácie. Na stretnutí klubu darcov sme sa dohodli, že klub bude organizovať ďalšie […]

Štátny tajomník MKSR Konrád Rigó navštívil OZ Fundament

Rigó Konrád a Fundament PT-ben 2016.12.15-én

Štátny tajomník MKSR 15. decembra prezentoval novú výzvu ministerstva na podporu kreatívneho priemyslu a kultúry. Konrád Rigó navštívil aj OZ Fundament, kde sa oboznámil s činnosťou a programami organizácie. Štátny tajomník sa okrem činnosti Fundamentu zaujímal aj o odborné materiály vytvorené v rámci organizácie ohľadom regionálnych disparít, menšín a paritatívneho rozdelenia financií v jednotlivých výzvach pre MVO na Slovensku […]

Turecký hrad Sobôtka vstupuje do klastra pohraničných hradov

klaster

Občianske združenie Fundament v rámci svojho zámeru na obnovu a využitie lokality tureckého hradu Sobôtka podpísalo zakladajúcu zmluvu Klastra pohraničných hradov. Informoval o tom Štefan Hajdú, programový vedúci občianskeho zduženia. Ako uviedol, k podpisu zmluvy došlo na hrade Krásna Hôrka na základe iniciatívy hradného múzea Fiľakovo a inštitúcií, ktoré majú záujem o členstvo v združení […]

Začína sa s prácami na tureckom hrade, zapojiť sa môžu aj dobrovoľníci

  Vyčistiť lokalitu od environmentálnych záťaží, odstrániť porasty a burinu – taký je plán prvých prác na projekte oživenia a využitia niekdajšieho tureckého hradu Sobôtka. Občianske združenie (OZ) Fundament chce obnoviť zvyšky najsevernejšie postaveného vodného tureckého hradu Osmanskej ríše a vybudovať tak prvý archeopark na Slovensku. S realizáciou projektu sa začne v sobotu, 14. augusta. Ako Rimava.sk […]

Prezentácia „KOPEC PEŇAZÍ, MÁLO PROJEKTOV“

S veľkým záujmom zástupcov neziskových organizácií, inštitúcií a zástupcov škôl z mesta a regiónu sa konalo v Rimavskej Sobote stretnutie zorganizované Občianskym združením Fundament a Partnerstvom Gemera Malohontu v spolupráci s Iuventou – Národnou Agentúrou programu Mládež v akcii. Regionálne konzultantky programu Jarmila Lipková a Zuzana Nagyová odprezentovali možnosti, ktoré ponúka program pre subjekty, ktoré […]

Občianske združenie Fundament opäť pomohlo.

dar PC Fundament špec škol Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote začiatkom novembra navštívil neznámy zlodej, ktorý komplet vykradol učebňu informatiky a kanceláriu riaditeľky. Zobral  všetky počítače a tým aj jedinú možnosť, aby žiaci zo znevýhodneného prostredia mohli pracovať s počítačom a mali prístup k PC a k internetu. V najväčšej […]

OZ Fundament rozbieha projekt cezhraničnej spolupráce s Maďarskom

husk(1)

Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí, taký je názov projektu, s ktorým v januári začalo Občianske združenie Fundament. Zameraný je na cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom, partnerom projektu je asociácia z Egru. Ako Rimava.sk informoval predseda OZ Fundament Štefan Hajdú, medzi hlavné aktivity projektu patrí budovanie neziskovej siete v mikroregiónoch, organizovanie konferencií, workshopov, rozvoj projektov […]

S prácami na tureckom hrade pomohli dobrovoľníci

Občianske združenie Fundament dokončilo práce na časti tureckého hradu Sobôtka, kde realizuje svoj zámer na obnovu a využitie tejto zaujímavej lokality. V okolí najviditeľnejšieho objektu, pravdepodobne časti veže sa odstránil porast a krovie, vyzbierali smeti, odviezol odpad a upravil terén. Torzo časti opevnenia sa očistilo a zakonzervuje sa, aby sa ochránilo do začatia prác v budúcom roku. Organizácii v prácach pomohli hlavne […]

Kopec peňazí, málo projektov

Občianske združenie Fundament, Partnerstvo Gemera Malohontu v spolupráci s Národnou Agentúrou – Iuventa – Mládež v akcii Vás pozýva  na  informačné a konzultačné stretnutie grantového programu Mládež v akcii (2007-2013), ktoré sa bude konať dňa 26.  novembra 2010 (v piatok) o 10.00  v priestoroch Partnerstva, Francisciho 1, Rimavská Sobota (budova VÚB 1. poschodie). Stretnutie budú […]

Kopec peňazí, málo projektov

Občianske združenie Fundament, Partnerstvo Gemera Malohontu v spolupráci s Národnou Agentúrou – Iuventa – Mládež v akcii Vás pozýva  na  informačné a konzultačné stretnutie grantového programu Mládež v akcii (2007-2013), ktoré sa bude konať dňa 26.  novembra 2010 (v piatok) o 10.00  v priestoroch Partnerstva, Francisciho 1, Rimavská Sobota (budova VÚB 1. poschodie). Stretnutie budú […]

OZ Fundament pripravilo inštitúcie na spoluprácu s Ukrajinou

asia-1296992_640

Projekt Občianskeho združenia (OZ) Fundament naštartoval dlhodobú spoluprácu medzi Slovenskou republikou, Maďarskom a Ukrajinou. Ďalším krokom bude zrealizovanie spoločných zámerov. Informovali o tom zástupcovia združenia na dnešnej záverečnej prezentácii projektu v Rimavskej Sobote. OZ Fundament sa projektom Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou zaoberalo dva roky. Na jeho realizáciu […]