Prezentácia „KOPEC PEŇAZÍ, MÁLO PROJEKTOV“

S veľkým záujmom zástupcov neziskových organizácií, inštitúcií a zástupcov škôl z mesta a regiónu sa konalo v Rimavskej Sobote stretnutie zorganizované Občianskym združením Fundament a Partnerstvom Gemera Malohontu v spolupráci s Iuventou – Národnou Agentúrou programu Mládež v akcii. Regionálne konzultantky programu Jarmila Lipková a Zuzana Nagyová odprezentovali možnosti, ktoré ponúka program pre subjekty, ktoré […]

Občianske združenie Fundament opäť pomohlo.

dar PC Fundament špec škol Špeciálnu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote začiatkom novembra navštívil neznámy zlodej, ktorý komplet vykradol učebňu informatiky a kanceláriu riaditeľky. Zobral  všetky počítače a tým aj jedinú možnosť, aby žiaci zo znevýhodneného prostredia mohli pracovať s počítačom a mali prístup k PC a k internetu. V najväčšej […]