S prácami na tureckom hrade pomohli dobrovoľníci

Občianske združenie Fundament dokončilo práce na časti tureckého hradu Sobôtka, kde realizuje svoj zámer na obnovu a využitie tejto zaujímavej lokality. V okolí najviditeľnejšieho objektu, pravdepodobne časti veže sa odstránil porast a krovie, vyzbierali smeti, odviezol odpad a upravil terén. Torzo časti opevnenia sa očistilo a zakonzervuje sa, aby sa ochránilo do začatia prác v budúcom roku. Organizácii v prácach pomohli hlavne […]