NAŠE PROJEKTY

Ďalšie projekty  

Pracovný generátor

Celoživotné vzdelávanie v Občianskom združení Fundament

  • FUNDament_Publicita_A3 krok
    Pracovný generátor
  • FUNDament_Publicita_A3
    Celoživotné vzdelávanie v Občianskom združení Fundament

AKTUALITY

n3

Cezhraničná spolupráca neziskových organizácií z Gemera

Mimovládne organizácie pôsobiace v okrese Rimavská Sobota a Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe sa v dňoch 5. a 6. mája zúčastnili na dvojdňovom strategickom plánovaní v Rimavskej Sobote. Workshop strategického plánovania iniciovali verejnoprospešné združenie Šanca a participácia Miškovec a Občianske združenie Fundament so zapojením viacerých mimovládnych organizácií v oboch regiónoch. Približne 20 spolupracujúcich organizácií a nadácií pôsobí v […]

Štartujeme klub darcov

Organizácia v tomto roku obnovuje činnosť klubu darcov organizácie. Na jeho prvom stretnutí sme ocenili firemných darcov. Ďakovným listom strieborného a bronzového stupňa sme ocenili a poďakovali Ing. Gabrielovi Molnárovi zo spoločnosti GemerNet a Júliusovi Farkašovi z Regiomax, za dlhodobú podporu aktivít organizácie. Na stretnutí klubu darcov sme sa dohodli, že klub bude organizovať ďalšie […]

AKTUÁLNE VÝZVY

Výzva pre malé projekty 2021

Výzva je otvorená od 1. júna 2021 do 15. júla 2021 a celkovo máme pre vaše inovatívne nápady pripravených ďalších 100 000 EUR! Na jeden projekt je možné získať finančnú podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR. Výzva zahŕňa tieto okruhy tém: projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), projekty podporujúce digitálnu […]

Digitálny svet pre každého

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.   Nadácia Orange sa rozhodla, že prispeje k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením nového grantového programu […]