• riot-144963_640

  Zmiernenie extrémizmu a radikalizácie

  Organizácia pri napĺňaní svojho poslania považuje za veľmi dôležité budovanie takej občianskej spoločnosti, ktorej prevláda pluralita názorov a vzájomné rešpektovanie. Podporujeme myšlienku kritického myslenia, nie však extrémizmus a radikalizáciu spoločnosti.  Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba v Gemerskom regióne V období od marca do júna 2013 zorganizovalo OZ Fundament v spolupráci s organizáciou Centrum pre európske a severoatlantické […]

 • volunteer-img-right

  Environmentálne aktivity miestnych škôl

  Ochrana životného prostredia je pre nás vždy prioritnou oblasťou. V rámci Nórskeho finančného mechanizmu pomáhali spolupracovníci organizácie pri realizácii projektov „Modré školy“ zameraných na riešenie klimatických zmien. Aktivitami projektov boli: využitie dažďovej vody v školách, zapracovanie environmentálneho učiva do školských osnov a výsadba zelene na školách: Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej a Reformované gymnázium Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote, ZŠ […]

 • pexels-photo-57825

  Vytvorenie a udržanie pracovných miest v Gemeri

  Organizácia má v tejto dobe 2 stálych zamestnancov, ale vzhľadom na rozsah svojej činnosti  plánujeme vytvoriť v organizácii ďalšie pracovné miesta na pozíciách koordinácie programov, mentora dobrovoľníkov a redaktorov informačného portálu.