Ďakujeme, že ste potvrdili Vašu účasť, tešíme sa na stretnutie s Vami.