2% dane z príjmov

Postup krokov pri poukázaní 2% dane z príjmov

I. Ak si podávate daňové priznanie sami (napr.živnostníci)

 • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a  získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o OZ Fundament sú uvedené nižšie.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – toto je novinka od roku 2016.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2016 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

II. Ak ste zamestnaní

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.2.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 • Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – je to novinka od roku 2016.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

III. Ak ste firma (právnická osoba )

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 dane – “IV.časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby ” Riadne vyplenené daňové priznanie doručte v lehote , ktorú máte na podanie daňového priznania svojmu daňovému úradu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Minimálna výška poukázaných 2%  dane z príjmu je 8,30 Eur.

Daňové priznanie právnickych osôb (.zip)

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Občianské združenie Fundament

Sídlo, obec,PSČ,ulica,číslo: Rimavská Sobota,979 01, Daxnerova 33

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35997371

Ďakujeme všetkým podporovateľom a anonymným darcom za prejavenú dôveru .