Pozvánka: Spolu 2014

2013 10 26 Multicultral day Fundament_20

Občianske združenie Fundament vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie v rámci projektu Spolu, ktoré sa uskutoční 24. októbra 2014 o 14,00 hodine v Bábkovej sále Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Účinkujúci: Kis Gömör, Mária Páko a Gitáros sokk, Vojtech Botos, Peter Mihály.

Read more

Stretnutie Fundamentu so Študentským parlamentom TMRG

2013 12 13 event_0024

Dobrým zvykom Študentského parlamentu Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rimavskej Sobote sú ich víkendové sústredenia. Rozhodli sa, že sa spoločne rozlúčia s rokom 2013 počas adventného víkendu. Opäť spojili príjemné s užitočným. Okrem vzájomného obdarúvania a teambuildingových aktivít pripravili na druhý polrok bohatý program, ktorým chcú osloviť nielen študentov gymnázia, ale aj iných škôl.

Read more

5. Záverečný okrúhly stôl: Sumarizácia výstupov a odporúčaní

2013-06-10-meet-with-hung_24

Okrúhly stôl sa uskutočnil 10. júna 2013 v Rimavskej Sobote, tentokrát v priestoroch hotela Carrera, Cintorínska 2, Rimavská Sobota, a bol posledný v sérií diskusií s lokálnymi aktérmi na tému “Extrémizmus ako bezpečnostná hrozba v Gemerskom regióne”. Cieľom diskusie bolo sumarizovať výsledky a odporúčania zo všetkých predchádzajúcich stretutí a pripraviť výstupný dokument s návrhmi a […]

Read more

4. Slovensko-česko-maďarský okrúhly stôl: Formy prejavu a podpory extrémizmu

2013-05-22-conference_74

Predposledný okrúhly stôl sa uskutočnil 22. mája 2013 v Rimavskej Sobote v priestoroch Hotela Zlatý býk, Námestie Štefana Marka Daxnera, Rimavská Sobota. Stretnutia sa opäť zúčastnili hostia z Českej republiky a tentokrát sa k ním pridali aj zástupcovia mimovládnych organizácií z Maďarska. Téma diskusie sa zameriavala na súčasné formy najmä pravicového extrémizmu vo vybraných regiónoch […]

Read more

3. Okrúhly stôl: Slovensko-český okrúhly stôl: výmena skúseností a príkladov z dobrej praxe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V poradí už 3. okrúhly stôl sa uskutočnil 7. mája 2013 v Rimavskej Sobote v priestoroch Hotela Zlatý býk, námestie Štefana Marka Daxnera, Rimavská Sobota. Diskusie sa zúčastnili hostia z Českej republiky, ktorí predstavili situáciu vo vybraných regiónoch ČR. Okrúhly stôl ponúkol príležitosť medziregionálnej výmeny skúseností a inšpirácií pri riešení problematiky rastúcich extrémistických tendencií. 8:30 […]

Read more